Siedzibą kancelarii jest Olecko, miasto położone w północno-wschodniej części Polski w województwie warmińsko-mazurskim, powiecie oleckim. Olecko usytuowane jest w niewielkiej odległości od innych miast regionu takich jak Augustów, Ełk, Gołdap czy Suwałki.
Kancelaria mieści się przy ulicy 11 Listopada, ulicy bezpośrednio przylegającej do centralnego miejsca w Olecku, jakim jest Plac Wolności.
Na zapleczu budynku, w którym mieści się Kancelaria znajduje się, dostępny dla naszych klientów, parking.
Troszczymy się o wystrój i atmosferę w Kancelarii w celu zapewnienia dobrych warunków dla klienta.
Posiadamy wyodrębnione, dla zapewnienia bezpieczeństwa danych, połączenia internetowe i e-mail, co pozwala na kontakt bezpośredni z klientami także przy użyciu połączeń elektronicznych.

Adwokat Agata Gałaszewska

Ukończyłam w 1997 r. wyższe studia prawnicze na Uniwersytecie Warszawskim Filia w Białymstoku na Wydziale Prawa.
Aplikację sędziowską odbyłam przy Sądzie Apelacyjnym w Białymstoku i w 1999 r. zdałam egzamin sędziowski.
Na listę adwokatów zostałam wpisana uchwałą Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie z dnia 18 marca 2009r Nr WAR – 3397.
Doświadczenie prawnicze zdobywałam w takich firmach i instytucjach jak: PKO BP S.A, Urzędzie Skarbowym w Suwałkach i Sądzie Rejonowym w Augustowie.
Dodatkowo przez okres 10 lat pełniłam funkcję kuratora społecznego dla osób dorosłych, początkowo przy Sądzie Rejonowym w Ełku a następnie przy Sądzie Rejonowym w Olecku. Od tego samego roku współpracuję z Zakładem Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku jako wykładowca z tematyki prawa pracy na studium policealnym oraz kursach zawodowych. Jako prawnik uczestniczę w prowadzeniu zajęć i konsultacji w Programie aktywnej integracji w Gminie Wieliczki prowadzonego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieliczkach oraz w Programie aktywnej integracji w Gminie Świętajno prowadzonego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świętajnie.
Od 2007r jestem v-ce prezesem Stowarzyszenia MEDIATOR z siedzibą w Białymstoku, wpisanego przez XII Wydział Gospodarczy Sądu Rejonowego w Białymstoku do Rejestru Stowarzyszeń pod nr KRS 0000288481 i aktywnym mediatorem w/w stowarzyszeniu oraz stałym mediatorem przy Sądzie Okręgowym w Suwałkach oraz Sądzie Okręgowym w Olsztynie, na zlecenie których przeprowadziłam i przeprowadzam szereg mediacji, zakończonych ugodami oraz porozumieniami umownymi. W ramach postępowań mediacyjnych współpracuję ze środowiskiem prawników, prokuratorów oraz policją z terenu województwa podlaskiego.