Sąd Okręgowy w Olsztynie www.olsztyn.so.gov.pl
Sąd Okręgowy w Suwałkach www.suwalki.so.gov.pl
Ministerstwo Sprawiedliwości www.ms.gov.pl
Sąd Najwyższy www.sn.pl
Okręgowa Rada Adwokacka w Białymstoku www.adwokatura.bialystok.pl
Stowarzyszenie MEDIATOR z siedzibą w Białymstoku www.mediacja.podlasie.pl