ODSZKODOWANIA KOMUNIKACYJNE

- Kompleksową pomoc prawną osobom poszkodowanym wskutek wypadków drogowych.
- Zapewnia reprezentację osób pokrzywdzonych i ich rodzin w postępowaniach karnych przeciwko sprawcom wypadków drogowych.
- Zajmuje się dochodzenie rekompensaty od firm i towarzystw ubezpieczeniowych obejmujące odszkodowanie majątkowe za utracone i zniszczone mienie, pokrycie kosztów leczenia, zapłatę odpowiedniej renty, wypłatę zadośćuczynienia za doznaną krzywdę.
- W razie odmowy wypłaty powyższych świadczeń przez firmy i towarzystwa ubezpieczeniowe zapewnia reprezentację osób pokrzywdzonych i ich rodzin przed Sądami przeciwko firmom i towarzystwom ubezpieczeniowym
.

Powrót do OFERTY