Kancelaria Adwokacka Adwokat Agaty Gałaszewskiej
świadczy kompleksowe i profesjonalne usługi prawne
zarówno dla klientów indywidualnych, jak i dla firm.

Kancelaria Adwokacka oferuje usługi i pomoc prawną w zakresie:

1. Prawa cywilnego (rzeczowego, zobowiązań, rodzinnego, spadkowego), w tym m.in.:

- dochodzenie roszczeń odszkodowawczych (komunikacyjnych, osobowych, majątkowych) od zakładów ubezpieczeń i podmiotów odpowiedzialnych za wyrządzone szkody,
- prowadzenie spraw rodzinnych i opiekuńczych,
- prowadzenie spraw o zapłatę należności,
- prowadzenie spraw z zakresu prawa spadkowego (m.in. o stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku, przyjęcie bądź odrzucenie spadku),
- prowadzenie spraw egzekucyjnych i zabezpieczających,

2. Prawa pracy i ubezpieczeń społecznych,

3. Prawa gospodarczego i handlowego, w tym:

- stała obsługa prawna podmiotów prowadzących wszelką działalność gospodarczą,

4. Prawa karnego i karnoskarbowego (udział adwokata jako obrońcy bądź pełnomocnika oskarżyciela posiłkowego w postępowaniu przygotowawczym oraz przed Sądami we wszystkich instancjach),

5. Prawa administracyjnego zarówno przed urzędami jak i Sądami.

W szczególności polecamy:

Oferta stałej kompleksowej obsługi prawnej

Usługi prawne w dochodzeniu odszkodowań komunikacyjnych