Prawo cywilne

waga prawnicza i kobieta z długopisem

Niewątpliwie prawo cywilne jest istotnym obszarem prawa, z którym na co dzień styka się każdy z nas. Dotyczy ono relacji między osobami fizycznymi i prawnymi, reguluje kwestie związane z nieruchomościami, zobowiązaniami, prawami autorskimi, a także sprawami rodzinnymi i spadkowymi. Nasze usługi obejmują zarówno doradztwo, jak i reprezentację klientów przed sądami. Zajmujemy się sprawami o różnym stopniu skomplikowania, od prostych roszczeń o zapłatę, po skomplikowane sprawy dotyczące prawa własności intelektualnej. Naszym celem jest zapewnienie klientom skutecznej pomocy prawnej, opartej na solidnej wiedzy i doświadczeniu.

Zakres usług w dziedzinie prawa cywilnego

Prawo cywilne jest obszarem prawa o szerokim zakresie. W naszej kancelarii zajmujemy się między innymi sprawami dotyczącymi prawa rzeczowego, zobowiązań, rodzinnego i spadkowego – a w tym przede wszystkim:

  • sprawy o odszkodowania (komunikacyjne, osobowe, majątkowe),
  • sprawy rodzinne i opiekuńcze,
  • dochodzenie należności,
  • sprawy egzekucyjne i zabezpieczające,
  • prowadzenie spraw o zapłatę należności,
  • prowadzenie spraw z zakresu prawa spadkowego (m.in. nabycie spadku, podział spadku, przyjęcie lub odrzucenie spadku, zachowek).