Prawo pracy

dwie osoby z dokumentami

Będące częścią naszej oferty prawo pracy jest obszarem prawa, który reguluje relacje między pracownikami a pracodawcami. Nasze usługi obejmują między innymi doradztwo w zakresie umów o pracę, zwolnień, dyskryminacji w miejscu pracy, czy też mobbingu. Pomagamy również w negocjacjach umów o pracę, a także reprezentujemy klientów w sporach pracowniczych. Posiadamy wieloletnie doświadczenie w obszarze prawa pracy, co pozwala nam na skuteczne działanie na rzecz naszych klientów. Zawsze staramy się zapewnić naszym klientom najwyższy standard obsługi, dbając o ich interesy i prawo do sprawiedliwego traktowania w miejscu pracy.

W ramach obsługi prawa pracy zajmujemy się między innymi:

 • występowaniem w imieniu klientów przed sądami pracy,
 • udzielaniem porad dotyczących przepisów pracowniczych,
 • wsparciem w konfliktach związanych z nieuzasadnionym zwolnieniem z pracy,
 • doradztwem w kwestii umów o pracę,
 • udzielaniem pomocy w sprawach dotyczących mobbingu i dyskryminacji w miejscu pracy.

 

Prawo ubezpieczeń społecznych

Obszar prawa ubezpieczeń społecznych stanowi jeden z kluczowych elementów naszej działalności. Świadczymy wszechstronne usługi doradcze i reprezentacyjne w kwestiach związanych z ubezpieczeniami społecznymi, takimi jak:

 • emerytury,
 • renty,
 • świadczenia chorobowe,
 • ubezpieczenia zdrowotne.

Wspieramy naszych klientów w zrozumieniu złożonych regulacji dotyczących ubezpieczeń społecznych i reprezentujemy ich w konfliktach z Instytucją Ubezpieczeń Społecznych. Nasze biuro ma bogate doświadczenie w dziedzinie prawa ubezpieczeń społecznych, co pozwala nam na efektywne działanie na rzecz naszych klientów. Zawsze dążymy do zapewnienia naszym klientom najwyższego poziomu obsługi, troszcząc się o ich interesy i prawo do uczciwego traktowania.

W ramach obsługi prawa ubezpieczeń społecznych świadczymy usługi takie jak:

 • konsultacje dotyczące przepisów związanych z ubezpieczeniami społecznymi,
 • reprezentowanie klientów w konfliktach z instytucją odpowiedzialną za ubezpieczenia społeczne,
 • porady w kwestiach emerytur i rent,
 • wsparcie w procesie ubiegania się o świadczenia z tytułu ubezpieczeń społecznych,
 • pomoc w sprawach związanych z zasiłkami chorobowymi oraz ubezpieczeniami zdrowotnymi.