Prawo karne

młotek sędziowski i kajdanki

Zdecydowanie prawo karne to jedna z najważniejszych dziedzin prawa, która reguluje zasady odpowiedzialności za czyny zabronione. Z pełnym zaangażowaniem i profesjonalizmem, podejmujemy się reprezentacji klientów w sprawach karnych niezależnie od ich stopnia skomplikowania. Nasze doświadczenie obejmuje zarówno obronę, jak i reprezentację oskarżycieli posiłkowych. Zdajemy sobie sprawę, że konsekwencje prawne mogą mieć dalekosiężne skutki dla naszych klientów, dlatego zawsze dążymy do zapewnienia najwyższej jakości obsługi prawnej. Prawo karne jest skomplikowane i dynamiczne, dlatego ciągłe kształcenie i aktualizacja wiedzy jest dla nas priorytetem. W codziennej pracy kierujemy się zasadami etyki zawodowej, gwarantując pełną poufność i dyskrecję.

Jakie sprawy obejmuje prawo karne?

Nasza kancelaria oferuje szeroki zakres usług w dziedzinie prawa karnego. Reprezentujemy klientów na wszystkich etapach postępowania karnego, począwszy od postępowania przygotowawczego, aż po postępowanie sądowe. Zajmujemy się sprawami dotyczącymi różnych typów przestępstw, w tym przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu, mieniu, wolności seksualnej, a także przestępstw gospodarczych i skarbowych. Udzielamy porad prawnych, przygotowujemy pisma procesowe, reprezentujemy klientów przed sądami i organami ścigania. W każdej sprawie dążymy do optymalnego rozwiązania, mając na uwadze najlepsze interesy naszych klientów.

W praktyce w ramach prawa karnego zajmujemy się przede wszystkim sprawami dotyczącymi takich przestępstw jak:

  • kradzieże,
  • rozboje,
  • pobicia,
  • uszczerbki na zdrowiu,
  • stalking,
  • groźby karalne,
  • wypadki drogowe,
  • posiadanie narkotyków,
  • naruszenie nakazów sądowych.